Hanoi-Ensemble

Hanoi-Ensemble

Die vietnamesische Musikgruppe „Hanoi“ wurde 2000 von den vietnamesischen Musiklehrer:innen und Musikschüler:innen unserer Musikschule gegründet. Es wird klassische und populäre vietnamesische Musik auf traditionellen Instrumenten und in traditioneller Kleidung gespielt.

Das Ensemble möchte einen faszinierenden Einblick in die vietnamesische Musik vermitteln für ein besseres Verständnis der vietnamesischen Kultur.

Folgende traditionelle Musikinstrumente kommen zum Einsatz: Đàn Tranh (Wölbbrettzither), Đàn Bầu (Monochord oder Kastenzither), T’rung (Bambusxylophon), Đàn Nguyệt (Mondlaute), Sáo Trúc (Bambusflöte) und Trống (Percussion).

Weitere Informationen zu den Instrumenten hier.

Unter dem Motto: „Für das Zusammenleben in Berlin – die multikulturelle Stadt“ ist das Hanoi-Ensemble aktiv und bekommt große Anerkennung beim Publikum.

Linie

Hanoi-Ensemble

Dàn nhạc dân tộc Việt Nam của trường nhạc Schostakowitsch-Musikschule, quận Lichtenberg, Berlin.

Được thành lập tại Berlin từ năm 2000 bởi các giáo viên và học sinh của trường nhạc, chuyên trình diễn các tác phẩm âm nhạc truyền thống nổi tiếng của Việt Nam bằng các nhạc cụ dân tộc Việt Nam và trong các bộ trang phục dân tộc truyền thống Việt Nam.

Dàn nhạc mang đến một cái nhìn sâu sắc, hấp dẫn về âm nhạc Việt Nam, giúp hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam.

Các nhạc cụ dân tộc Việt Nam của dàn nhạc gồm: Đàn Tranh, Đàn Bầu, Đàn T´rưng, Đàn K´lôngpút, Đàn Nguyệt, Sáo trúc, Trống.

Với phương châm „Vì cuộc sống chung ở Berlin – thành phố đa văn hóa“, dàn nhạc Hà Nội luôn tích cực đóng góp và nhận được ngày càng nhiều hơn sự ủng hộ của khán giả.

Linie

Leitung: Hung Manh Le